Wolontariat

I dea narodzin wolontariatu w murach Społecznego Gimnazjum w Ustce, narodziła się pod koniec 2010 roku, na obradach Samorządu Uczniowskiego. Początkowo całe przedsięwzięcie przybrało charakter dość spontaniczny, gdzie chętni uczniowie, których nigdy nie brakowało, entuzjastycznie pomagali lokalnej młodzieży z Domu Dziecka. Akcja cieszyła się dość sporym zainteresowaniem, co okazało się fundamentem ku stworzeniu regularnej działalności, dającej możliwość niesienia pomocy na szerszą skalę. Nie bez znaczenia jest tutaj osoba Agaty Sołoduch (byłej uczennicy naszego gimnazjum), która swoim zaangażowaniem, pomysłowością oraz pokładami empatii, dołożyła wszelkich starań, aby Wolontariat UTO mógł w końcu działać i przynosić chlubę szkole.

Od roku 2010 / 2011, nawiązaliśmy kontakt ze słupskim Centrum Wolontariatu w Słupsku, co zaowocowało szeregiem szkoleń i pożytecznych warsztatów. Tym samym skromny Wolontariat UTO, choć mający już na swoim koncie pewne sukcesy, przybrał miano zinstytucjonalizowanej działalności, której rytm wyznacza ścisły harmonogram poczynań.

Miła, serdeczna atmosfera, idąca w parze ze zrozumieniem oraz szacunkiem stwarza wszelkie podstawy do wzajemnej współpracy, będącej namiastką sukcesu. Każdy z nas może zostać wolontariuszem, tym bardziej w ramach UTO, co stanowi podwójny powód do dumy, aby na kanwie pomocy innym uświadomić sobie znaczenie ludzkiej potrzeby. To ona, jak nic innego, wzbogaca naszą aksjologię o cenne doświadczenia i hartuje w codziennej prozie życia, której nieodzownym elementem jest potrzeba drugiego człowieka.

Konrad Konkol

Wolontariat UTO w roku szkolnym 2013/2014:


przewodniczący: mgr Konrad Konkol
Wolontariusze - Uczniowie klasy II x: Marta Adkonis, Oskar Chyżyński, Katarzyna Kempa, Natalia Kempa, Michał Koczorowski, Weronika Kolka, Natalia Rudyk, Sandra Salwowska, Kamila Sapowicz, Norbert Syrek.
Wolontariusze - Uczniowie klasy III x: Anna Czternastek, Paulina Dymka, Hubert Filipowicz, Laura Gąsiorowska, Wiktor John, Aleksandra Kelles, Katarzyna Kordasińska, Paweł Lewandowski, Natalia Opuchlik, Olga Pyjor.

Działalność


Semestr I

- Zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek, które zostaną przekazane na rzecz potrzebujących dzieci (wrzesień).
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” (wrzesień).
- Udział w „Narodowym czytaniu dzieł Aleksandra Fredro”. Akcja zorganizowana przez Miejską Bibliotekę w Ustce (wrzesień).
- Pomoc przy organizacji i prowadzeniu okolicznościowych imprez w Miejskiej Bibliotece w Ustce (październik-listopad).
- W ramach kilku akcji „Banku Żywności” przeprowadzaliśmy trzydniowe zbiórki dla najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za hojność klientom usteckich sklepów: „Biedronki”, „Netto” oraz „Polo Marketu” (październik-listopad-grudzień).
- Udział chętnych wolontariuszy w 22 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Semestr II

- Prowadzenie kurów komputerowych dla seniorów w Miejskiej Bibliotece w Ustce (marzec-maj).
- Udział w akcjach „Banku Żywności” na rzecz najbardziej potrzebujących. (marzec-maj).
- Pomoc w pracy usteckiego Przedszkola nr 3 (marzec-czerwiec).
- Pomoc w pracy usteckiego sanatorium „Promyk” (marzec-czerwiec).
- Coroczne przedstawienie w usteckim Przedszkolu nr 2 z okazji Dnia Dziecka (czerwiec).