Samorząd

Samorząd Uczniowski UTO:


Nikola Korwin-Piotrowska (klasa II x) - przewodnicząca
Oliwia Kaczmarczyk (klasa IIIx)
Oliwia Janik (klasa IIIx)
Jakub Brzóska (klasa IIIx)
Piotr Bagiński (klasa IIx)
Zuzanna Bobko (klasa IIx)
Filip Szybiak (klasa IIIs)
Mateusz Banaś (klasa IIIs)
Bartosz Komar (klasa IIIs)
Jakub Pela (klasa IIs)
Dawid Niemkowicz (klasa IIs)
Wiktor Jezierski (klasa IIs)

Młodzieżowa Rada Miasta:


Nikola Korwin-Piotrowska (klasa II x)
Oliwia Kaczmarczyk (klasa III x)
Jakub Konon (klasa III x)


Apele

Rozkład apeli na rok szkolny 2015/2016

  • Narodowe Święto Niepodległości (klasa I x) – listopad
  • Wigilia szkolna (klasa II x) – grudzień
  • Andrzejki, Walentynki (klasa III x i III y) – listopad, luty
  • Światowy Dzień Zdrowia (klasa II s) – kwiecień
  • Narodowe Święto Konstytucji 3 V (klasa I s) – maj
  • Światowy Dzień bez Papierosa (klasa III s) – maj

Prawa i obowiązki gospodarza klasy


1. uczestniczy w zebraniach Samorządu Uczniowskiego,
2. wykonuje wszystkie zarządzenia Samorządu Uczniowskiego,
3. składa klasie sprawozdania z zebrań Samorządu Uczniowskiego.

1. utrzymuje porządek w klasach podczas lekcji, na przerwach, na apelach, itp.
2. kontroluje pracę dyżurnych, a w czasie ich nieobecności wykonuje ich obowiązki lub naznacza zastępców,
3. reprezentuje klasę przed nauczycielami i na forum ogólnoszkolnym.
4. w przypadku kiedy po 5 minutach od rozpoczęcia lekcji nie pojawi się nauczyciel uczący, gospodarz klasy ma obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie lub u dyrektora szkoły

1. reprezentuje klasę na forum ogólnoszkolnym,
2. reprezentuje interesy poszczególnych uczniów przed nauczycielami i Dyrekcją Szkoły,
3. uczestniczy aktywnie w wystawianiu ocen z zachowania,
4. może być zwolniony z pełnienia dyżurów w klasie