Wyniki egzaminów

Według ogólnopolskiego wskaźnika EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej nasza szkoła jest "szkołą sukcesu" - gimnazjum o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

Czytaj więcej

Wyniki egzaminów 2018

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
85 73 75 72 96 87
Średnia województwa
67 58 52 52 67 52

Wyniki egzaminów 2017

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
81 70 68 64 79 74
Średnia województwa
68 58 47 51 66 48

Wyniki egzaminów 2016

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
82 72 75 73 90 80
UTO + sportowa
76 65 65 63 77 65
Średnia województwa
67 55 48 50 63 40

Wyniki egzaminów 2015

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
79 79 70 67 93 88
Średnia województwa
60 63 48 49 66 48

Wyniki egzaminów 2015

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
79 79 70 67 93 88
Średnia województwa
60 63 48 49 66 48

Wyniki egzaminów 2014

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
84,6 78,8 80,1 71,7 96,5 85,3
Średnia województwa
64 57 47 51 66 45

Wyniki egzaminów 2013

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
87,7 83,3 79,4 77,9 94,2 89,0
Średnia województwa
59,9 55,9 47,3 59,0 62,6 46,0

Wyniki egzaminów 2012

j. polski
Historia wos
Matematyka
Przyroda
Angielski podstawowy
Angielski rozszerzony
UTO
83 85 79 68 92 88
Średnia województwa
62 59 47 49 62 46