Kadra

Stetsko Marta - dyrektor

Chomiuk Marzenna- sekretarz szkoły

Cur – Kowalczyk Sylwia - etyka
Dymek Monika - język angielski
Jurek Monika - fizyka
Karpińska Anetta - biologia, chemia
Kramarczuk Izabela - biblioteka
Dąbrowski Robert - geografia
Gałat Andrzej - WOS
Czmoch - Welzel Joanna - język niemiecki
Madejczyk Edmund - wychowanie fizyczne
Madejczyk Barbara - wychowanie fizyczne
Olempijuk Junona - matematyka
s. Dominika - religia
Sołoduch Klaudia - język polski
Szanter Renata - pedagog
Szczucki Arnold - edukacja dla bezpieczenstwa
Wyrzykowska Marta - język angielski